Alle samlinger
Oppkjøring
Sikkerhetskontroll klasse B
Sikkerhetskontroll klasse B

Se alle sikkerhetskontrollspørsmålene du kan få på oppkjøringen.

Oppdatert over en uke siden

Førerprøven er todelt. Den starter med en sikkerhetskontroll, fordi du selv er ansvarlig for at bilen er i forskriftsmessig stand. For første gang er det du som regnes som fører, ikke sensor. Del to er den praktiske kjøringen.

Hvor mange kontrollspørsmål kan jeg få på oppkjøringen?

Sikkerhetskontrollen foregår ved at sensor stiller spørsmål som omhandler bilens sikkerhet. Vanligvis er det ett tilfeldig spørsmål, men du kan også få et eller flere oppfølgingsspørsmål innenfor samme tema.

Hva er temaene på sikkerhetskontrollen?

Dette er temaene du kan få på sikkerhetskontrollen:

  • vekter/last

  • bremser

  • dekk

  • lys og lykter

  • styring

  • andre ting, som for eksempel bilens betjeningsorganer (knapper o.l.).

Vi har samlet alle sikkerhetskontroll-spørsmålene med svar og eksempler, og delt dem inn i riktige kategorier, slik at det er lettere for deg å forstå og gjennomføre sikkerhetskontrollen på prøven.

Svarte dette på spørsmålet?